0 Aantal (0)

Garantie / Klachten

Garantie

Op al onze producten gelden de garantiebepalingen van de fabrikant. Uw factuur geldt als garantiebewijs. Dus bewaar deze factuur goed. Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij MaJa Koi aangekocht is en de meeste leveranciers nemen garantiegevallen niet in behandeling zonder de factuur.


Mocht u niet tevreden zijn over geleverde artikelen, laat ons dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen, weten. U ontvangt uw betaling terug zodra wij de artikelen van u retour hebben ontvangen en als voldaan is aan de volgende punten:

 

1. uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn.

2. de producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te worden.

 

De verzendkosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant.


De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MaJa Koi , de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 

 

MaJa Koi neemt geen garanties over van producenten.

 

Klachtenafhandeling

Wanneer u klachten heeft kunt u het formulier op de contactpagina invullen of ons bellen op 06-15396521.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd. 

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is hier  te vinden. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.